Contact information

Blauwborst 58 4921 XN Made

0612345678 speltherapie@praktijkiklima.nl

Wanneer kan er gedacht worden aan speltherapie?

Speltherapie kan ingezet worden voor kinderen die zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en daarin een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tijdens deze behandelvorm wordt er minder met elkaar gepraat, maar vooral gespeeld om inzicht te krijgen in de belevingswereld van het kind. Kinderen spelen namelijk vooral over ervaringen die zij meemaken. Zonder al te veel woorden te hoeven gebruiken, kunnen kinderen wel hun verhaal delen en verwerken. Als therapeut bied je ondersteuning aan het spel door woorden te geven aan het spel en de onderliggende emoties. Hierdoor leert het kind zelf de woorden te vinden die bij de ervaring passen.

werkwijze (2)
Werkwijze traject
Hoe werkt het?

Hoe ziet een traject eruit?

Een speltherapietraject kent meerdere stappen en is altijd maatwerk. Samen kijken we wat bij het kind en zijn of haar systeem past. De stappen zijn als volgt:

1

Kennismakingsgesprek

Deze is vrijblijvend en kosteloos. Wij maken kennis met elkaar, waarbij ook direct de spelkamer bewonderd kan worden.

2

Intakegesprek

Zodra ouders besluiten om te starten bij mij, hebben we een intakegesprek.

3

Observaties

Er zullen drie observatiesessies plaatsvinden waarbij er vooral gekeken wordt naar de belevingswereld van het kind. Ook wordt er gekeken of speltherapie wel passend is bij de hulpvraag die van te voren is opgesteld.

4

Adviesgesprek

Na de drie observaties vindt er een terugkoppeling plaats waarbij er ook, indien passend, meteen vervolgafspraken worden gepland. Ook wordt er een grove schets van het traject gemaakt in een gezamenlijk plan met vooropgezette doelen.

5

Therapiesessies

Wekelijks zal het kind een individuele sessie volgen. De duur van een traject hangt volledig af van de ontwikkelingen van het kind in combinatie met de hulpvraag.

6

Oudergesprek

Tussentijds worden er oudergesprekken gehouden om met elkaar de ontwikkeling van het kind te volgen en vervolgdoelen kort te sluiten.

Spelsessie

Wat gebeurt er in een spelsessie?

Een spelsessie duurt altijd 45 minuten. Gedurende deze drie kwartier heeft het kind ruimte om zelf te kiezen waarmee gespeeld gaat worden. Zo kunnen er verschillende materialen worden ontdekt. Ook bepaalt het kind of er alleen gespeeld wordt of dat de therapeut mee mag spelen in zijn/haar spel. De therapeut volgt het kind en sluit aan bij de behoeften. Er bestaat geen goed of fout. Alles wat het kind laat zien in het spel is waardevol.

Werkwijze