Contact information

Blauwborst 58 4921 XN Made

0612345678 speltherapie@praktijkiklima.nl

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een therapievorm waarbij er gebruik wordt gemaakt van spel. Vooral kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen veel baat hebben bij deze therapievorm.

over speltherapie - kop
Speltherapie in het kort

Over speltherapie

Kinderen ontwikkelen en leren veel in hun jonge jaren. Zij ontdekken de wereld vooral spelenderwijs. Zo leren ze om gevoelens te uiten en te verwerken.

Soms kan al dat ontwikkelen en ontdekken sociaal-emotioneel (te) veel vragen van kinderen. Ook kunnen kinderen minder prettige ervaringen hebben gehad, wat hen stagneert in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

In beide gevallen kunnen kinderen dan een steuntje in de rug nodig hebben om weer de draad op te pakken. Speltherapie kan hierbij dat steuntje zijn. Speltherapie gebruikt namelijk de taal van het kind om aan te sluiten en te communiceren wanneer woorden niet lijken te helpen: spel.

Voor wie

Kan speltherapie mijn kind helpen?

Speltherapie kan helpen bij verschillende problemen. Denk hierbij onder andere, maar niet uitsluitend, aan:

Vlinder paars

Negatief zelfbeeld

weinig zelfvertrouwen, faalangstig, moeite met emoties (h)erkennen en tonen

Vlinder paars

Moeilijke omgang leeftijdsgenoten

geen vriendjes, pesten of gepest worden, moeite met samenspelen

Vlinder paars

Gedragsproblemen

slecht luisteren, grenzen overschrijden, niet kunnen aanpassen, impulsief

Vlinder paars

Hechtingsproblemen

te afhankelijk van een ouder, teruggetrokken, functioneel oppervlakkig contact, overbezorgd

Vlinder paars

Ingrijpende gebeurtenis

verhuizing, verlies van een dierbare, uithuisplaatsing

Vlinder paars

Trauma

meemaken van huiselijk geweld, seksueel misbruik, langdurige ziekte